Belastingen

Goed in Balans verzorgt desgewenst al uw belastingzaken zoals: 

  • aangifte inkomstenbelasting
  • aangifte omzetbelasting
  • aangifte loonbelasting
  • aangifte vennootschapsbelasting

    Na de verwerking van uw bescheiden in uw administratie maakt Goed in Balans de aangiften op. Verder stelt Goed in Balans een overzicht op van uw fiscale positie, zodat u direct weet of, en zo ja hoeveel, u nog verschuldigd bent of terug krijgt.

    Voor particulieren verzorgt Goed in Balans de aangiften inkomstenbelasting.

Kijk ook eens voor verdere informatie op www.belastingdienst.nl

© Goed in Balans