Administratie

Aan de hand van de door u aangeleverde administratieve bescheiden verwerkt Goed in Balans deze in uw (loon)administratie en stelt uw aangiften, jaarstukken en/of tussenrapportages op. 

Vervolgens stelt Goed in Balans een analyse op en geeft aan de hand daarvan praktische adviezen op maat. 

De diensten van Goed in Balans kunnen bestaan uit:

  • het verzorgen van de gehele financiële administratie
  • het verzorgen van de salarisadministratie en personeelsadvieswerk
  • het geven van tijdelijke administratieve ondersteuning bij ziekte van de administrateur
  • het opstellen van jaarrekeningen, tussentijdse overzichten en prognoses
  • bedrijfseconomisch- en financieel advieswerk
  • het begeleiden van startende ondernemers.
© Goed in Balans